Ventilatieverslaggeving

Voor wie?

Wie een huis gaat bouwen of grondig renoveren is sinds 01/01/2016 verplicht een ventilatieverslaggever aan te stellen. Een grondige renovatie is een verbouwing met het oog op energiezuiniger maken,  waarbij minstens 75% van de muren, de vloer en het dak geïsoleerd wordt en bijvoorbeeld de verwarmingsketel vervangen wordt. Voor gewone verbouwingen is dit niet verplicht. Een ventilatieverslaggeving is vandaag enkel van toepassing op residentiële gebouwen (woningen, appartementen, etc.) en niet op kantoorgebouwen.

Wat is het?

Voldoende ventilatie in in uw woning zorgt voor minder vochtproblemen en een gezond binnenklimaat. Daarom moeten bouwprojecten sinds 2006 aan een aantal ventilatie-eisen voldoen. Zo moet je woning 3.6m³ lucht verversen per uur én per vierkante meter.

Het VEA, Vlaams Energie Agentschap, legt boetes op bij het niet behalen van deze ventilatievereisten. Zo kan je €100 boete krijgen per 25 m³/u lucht die niet wordt aangevoerd of afgevoerd in je woning. Om te bewijzen dat je wél aan de vereisten voldoet, heb je een ventilatieverslag nodig. Deze verslaggeving gebeurt op verschillende momenten in het bouwproces en kan enkel gebeuren door een door het VEA erkende verslaggever. Wij hebben die erkenning, en kunnen dus de ventilatieverslaggeving voor u uitvoeren.

Een ventilatieprestatieverslag is een officieel document dat wordt toegevoegd aan het EPB-verslag. Dit ventilatieprestatieverslag wordt afgeleverd aan een erkende kwaliteitsorganisatie zoals het BCCA, die controleren of het verslag conform is aan de ventilatievereisten opgelegd door Vlaanderen. Opnieuw kan dit enkel door een door het BCCA erkende verslaggever, zoals Bouwadvies Storm.

Wat staat erin?

In het ventilatieverslag staan onder andere:
– Merk en type ventilatietoestel
– Ventilatievermogen (= het energieverbruik van uw toestel )
– Ventilatiedebieten (= de gemeten effectieve debieten van toevoer en afvoer)
– De balans van de gemeten debieten bij warmteterugwinning (= de balans tussen toevoer en afvoer)
– Doorstroomopeningen (= dit zijn de metingen van de kieren onder de binnendeuren)
– Aanwezigheid zomer by-pass (ja/nee)

De installatie van het ventilatiesysteem gebeurt in 2 stappen. Eerst wordt het kanaalwerk van het systeem geplaatst (in de ruwbouwfase). Later, in de eindfase van het bouwproject, wordt het toestel geïnstalleerd en klaargezet voor gebruik.

Voor deze eerste stap maken wij het ventilatievoorontwerp op, waarin de realisatie van de ventilatie-installatie wordt beschreven. Daarnaast wordt er omschreven voor welk type ventilatie gekozen werd en hoe dit geplaatst zal worden in het project. Ook wordt het bouwplan toegevoegd.

Na de tweede stap zal de ventilatie-installateur zorgen voor het inregelrapport, en zorgen wij voor het ventilatieprestatieverslag. Hiervoor komen we ter plaatse voor een mechanische debietmeting en het opmeten van alle doorstroomopeningen.