Veiligheidscoördinatie

Wanneer verplicht?

De veiligheidscoördinatie tijdens de ontwerp‐  en verwezenlijkingsfase is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd. Het al dan niet toepassen van de coördinatieverplichting hangt uitsluitend af van het aantal aannemers dat tussenbeide komt in de verwezenlijking van het bouwwerk. Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken.

De veiligheidscoördinatie gebeurt door een coördinator‐ontwerp tijdens de ontwerpfase van het bouwproject en door een coördinator‐verwezenlijking tijdens de uitvoering van de werken op de bouwplaats. De coördinatieopdracht mag tijdens beide fasen door dezelfde persoon worden vervuld, voor zover hij voldoet aan alle voorwaarden die het besluit oplegt.

Herkenning

Het certificaat tot herkenning als veiligheidscoördinator niveau B werd behaald bij VEKMO NV, erkend opleidingsverstrekker in het kader van de regelgeving betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.