Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)

Wat is EPB?
_

EPB is de afkorting van Energieprestatie en Binnenklimaat. Een EPB document wordt opgemaakt door een erkende verslaggever. Bij bouwwerken waar een bouwvergunning of melding nodig is ben je wettelijk verplicht om een EPB-verslaggever aan te stellen.

Bouwadvies Storm is een erkende EPB-verslaggever en doet voor u het volgende:

 • EPB-verslag opmaken: advies wat betreft de isolatie, ventilatie, luchtdichtheid, oververhitting en hernieuwbare energie
 • Wij dienen voor u de startverklaring in
 • Wij staan u bij met al uw vragen
 • Wij houden u op de hoogte van premies
 • Wij maken voor u de EPB-eindaangifte op

Zodra u een eerste (bijna) finale versie heeft van de bouwplannen, kan u dit naar ons doorsturen via info@bouwadviesstorm.com voor het opmaken van een vrijblijvende offerte. Onze richtprijzen zijn tussen de 500€ à 750€ (excl. BTW) voor een nieuwbouw ééngezinswoning, afhankelijk van de complexiteit van het gebouw, en vanaf €350 (excl. BTW) voor een verbouwing.

Waarom voor ons kiezen?
_

Bouwadvies Storm is geen online toepassing op afstand, wij komen tot op uw werf en gaan met u in gesprek over uw wensen. Gedurende het bouwproces staan wij u ook steeds bij met raad en daad. U kunt ons steeds bereiken met vragen over bijvoorbeeld de dikte van uw isolatie, of wat de alternatieven zijn als u geen zonnepanelen, zonneboiler of warmtepomp wenst. Met onze bouwtechnische kennis en ervaring is het advies dat wij kunnen bieden ook steeds uitgebreider dan enkel de energieprestaties of het binnenklimaat. Indien bepaalde aspecten van uw bouwproject niet voldoen aan de eisen, geven we dit duidelijk aan en stellen we oplossingen voor, of kijken we samen naar haalbare alternatieven.

_

Wat hebben wij van u nodig?
_

Hieronder een kleine oplijsting van wat u aan ons dient te bezorgen indien u akkoord gaat met de offerte:

 • laatste versie bouwplan (voor verbouwing: bestaande en nieuwe toestand)
 • lastenboek
 • details bouwknopen

Hoe gaan wij te werk?

We maken steeds gebruik van een 3D-ontwerp dat wij opmaken op basis van de bouwplannen.

In een eerste rapport geven we u een duidelijk overzicht van de verschillende resultaten, na overleg met u en eventuele aanpassingen, wordt de startverklaring opgesteld, ten laatste 8 dagen voor het starten van de werken.

Tijdens de bouwwerken vinden er één of meerdere werfbezoeken plaats. Daarnaast kan u ons steeds telefonisch bereiken voor bijkomende vragen, zoals hierboven reeds aangehaald. We vragen u ook om alle documentatie over de gebruikte materialen en technieken ter beschikkng te stellen.

Ten slotte moet de EPB-aangifte ingediend worden. Dit verslag dienen wij in bij het Vlaams Energieagentschap.

 • De uiterste indiendatum voor een EPB-aangifte in geval van nieuwbouw is
  • 12 maanden na de eerste van de volgende twee datums:
   • datum van de ingebruikname van de woning (bij nieuwbouw is dat de datum van domiciliëring)
   • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken.
  • en in elk geval uiterlijk 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning of na de meldingsdatum.
 • De uiterste indiendatum voor een EPB-aangifte in geval van een renovatie of ingrijpende energetische renovatie is uiterlijk 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning of na de meldingsdatum.

Maximale EPB-boete bij een bouwproject

Overtredingen op de EPB-eisen worden gesanctioneerd in de vorm van boetes. Omdat er geen vast maximumbedrag is opgelegd aan deze EPB-boetes, kunnen de bedragen hoog oplopen. De begrenzing van de EPB-boetes is gekoppeld aan het beschermd volume. Een kleinschalige verbouwing zal dus een lagere maximumboete hebben dan een groot nieuwbouwproject. Hoe groter het volume van de woning, hoe hoger de maximale boete dus kan worden in geval van overtreding.

Het maximale bedrag van een EPB-boete bij nieuwbouw bedraagt 25 euro per kubieke meter nieuw gecreëerd beschermd volume. Bij een verbouwing of functiewijziging bedraagt de maximumboete 10 euro per kubieke meter verbouwd beschermd volume.

Deze boetes worden berekend door de EPB-verslaggever. Het VEA, het Vlams Energieagentschap, staat in voor de inning van de boetes.